กศน.ตำบลช้างเผือก http://changpuaknfe.siam2web.com/

          กลุ่มพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านโนนสว่าง


 
กศน.ตำบลช้างเผือก

1.  แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีสถานที่ศึกษา ดังนี้

     หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8

       -   กลุ่มพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า สนับสนุนงบประมาณ/วิทยากร โดย  กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ

       -   กลุ่มพัฒนาอาชีพการเลีี้ยงกบ      สนับสนุนงบประมาณ/วิทยากร โดย  กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ

       -   กลุ่มพัฒนาอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ  สนับสนุนงบประมาณ/วิทยากร โดย  กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ

       -   กลุ่มปลูกยางพาราบ้านแดง หมู่ที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักของเกษตรกรในหมู่บ้านแห่งนี้และของตำบลช้างเผือกนอกเหนือจากการทำนา

หมู่บ้าน กศน.พอเพียง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

      2.  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

       -   วัดบ้านเปลือยใหญ่  หมู่ที่ 1  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง ศรช.บ้านเปลือยใหญ่

       -   วัดบ้านแดง หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นสถานที่พบกลุ่มของ กศน.ตำบลช้างเผือก อีกหนึ่งที่

       -   วัดบ้านช้างเผือก หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นสถานที่ของ กศน.ตำบลช้างเผือก

        -   วัดบ้านโนนสว่าง  หมู่ที่ 8 ซึ่งในอนาคตจะเป็นสถานที่ตั้ง กศน.ตำบลช้างเผือก

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมอยาสมุนไพร

 

 

 

 


                    

             

    
                                                                 

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 11,111 Today: 8 PageView/Month: 67

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...